CANTERA

Discipulat divertit i molt pràctic.

Cantera és un programa de discipulat per a joves de 14 i 15 anys, que han mostrat un desig de servir més intensament a Jesús.

DATES 2020: 26 Juliol a 1 d’Agost

 
INSCRIPCIÓ PER INVITACIÓ

FUNDACIÓ L´ARCADA

 

L'Arcada és una Fundació Cristiana a favor de la família i reconeix que a el centre de cada societat i cultura està la família.

En una societat tan ocupada, amb tantes pressions i responsabilitats que causen estrès a tota la família, és important dedicar un temps perquè tota la família pugui gaudir, relaxar-se, divertir-se junts, participar en noves experiències, aprendre coses per millorar l'entorn familiar, crear records i molt més ...